Current METALS Students

Current METALS Students (including December Graduates)

Prithika Acharya

Yinan Cai

Tiago Castro

Chaoran Chen

Gabriel Winter Clark

Resume

Tyree Cowell

Amanda Frey

Xinlu Gou

Chih-Yun Huang

UI/UX Designer @ Carnegie Learning

Yudi (Cyndi) Jia

Jimmy King

Marc Levesque

Experienced Entrepreneur

Portfolio Resume

Cuiting Li

Yinmiao Li

Yu (Yuki) Liao

Portfolio

Caitlin Lim

Assistant Course Developer @ Carnegie Mellon University

Xinyu Lin

UX Researcher II @ Emburse

Zijing Lu

Aastha Patel

Rachel Pehrsson

Tadpol Rachatasumrit

Liujing Ren

Princy Sasapara

Abubakir Siedahmed

Boon Hong (Donovan) So

Jingyi (Jenny) Song

Yinru Sun

Shang-Yuan (Sean) Wang

Resume Portfolio

Xinzhu Wang

Portfoilio

Xinyu Yang

Ziwen Zeng

Hanxiao (Hazel) Zhang

Jiaqi Zhang

Qianru Zhang

Yanling (Jenny) Zhang

Xiaoyang Zhou