Current METALS Students

Ruihan Cao

Luojia Chen

Monica Chen

Andrea Chisholm

Shang-Ting (Tracy) Ciou

Mufei He

Tzu-Yun Huang

Siwei Jin

Jiaze Ke

Yujie Li

Jasper (Huqi) Liu

Dhruvisha Mondhe

Della Ouyang

Yiliu (Mandy) Pan

Yihan Qiao

Kanghua Qiu

Jingdi Shang

Cody Soska

Profile 

Hayden Stec

Eduardo Trevino

Yiwei (Yvette) Wang

Siyun Wen

Muzhe Wu

Ruiwei Xiao

Wanting Yang

Wei (Wayne) Yao

Manqing Yu

Tracy Yu

Mingmei Zhang

Yiyang (Sandy) Zhao

Scroll to Top